Fidesz-MKDSZ frakció
Hétvége Szegeden

Részletek Szájer József frakcióvezetőnek a Vasárnapi Újság számra adott interjújából. A riporter Haeffler András.

Haeffler: A Fidesz frakció az eddig eltelt időt hogyan értékeli?
Szájer József: Az ország gazdasági értelemben és társadalmi értelemben is javuló helyzetben van. Hiába mondták különböző gazdaságkutató intézetek az ellenkezőjét. Nekünk az a feladatunk, hogy hogyan lehet ezt úgy alakítani, hogy minden polgár számára érezhető legyen. Be kell látni, hogy ezt csak fokozatosan lehet végbe vinni. A frakció vitájában nagyon fontos szerepet kapott az a tény, hogy a családtámogatásoknak az eddig elért rendszerén keresztül, lakástámogatásnak a most bevezetendő rendszerén keresztül a társadalom számára lehetővé tegyük a gyarapodást a mindennapi életében is.

Haeffler: Sok szó esik mostanában a koalíción belül különböző nézeteltérésekről.
Szájer: A koalíció az elmúlt tíz évnek talán legjobban működő koalíciója. A 90 és 94 közötti időszakban az akkori Kisgazdapárttal nagyon sok probléma volt, kiment az akkori kormányból. Ha 94 és 98 közötti időszakot nézzük, akkor nem nagyon hallottunk mást a nyilvánosságban, mint hogy az MSZP és az SZDSZ folyamatosan egymással veszekedett. Ehhez képest a Magyar Demokrata Fórum, a Kisgazda-párt és a Fidesz- koalíciója az egy csendes, cselekvő koalíció, amely elsősorban a végrehajtandó feladatokra koncentrál, ami persze nem azt jelenti, hogy bizonyos kérdésekben nincsenek eltérések az egyes pártok álláspontjai között, de eddig a lényeges kérdésekben mindig sikerült megállapodni, tehát én a koalíciót nagyon sikeresnek értékelem és a másfél év teljesítményének az értékelésében ez egy fontos feltétel volt. Nem sikerült minden célunkat megvalósítani. Vannak olyan feladatok, amelyek adott esetben nagyobbaknak bizonyultak. A kormány nagyon jól reagált azokra a fejlődést lassító tényezőkre, amik az elmúlt másfél évben érzékelhetőek voltak, itt az árvizekre gondolok, vagy a legutóbbira a ciánszennyezésre. Sokan úgy érezhetik ebben az országban, hogy szegény Magyarországot, szegény kormányt még az ág is húzza. A katasztrófák, a nehézségek hátráltatták terveink végrehajtását, de nem tudták ezeket megakadályozni. Biztosíthatjuk barátainkat és ellenfeleinket arról, hogy a jövőben sem fogják tudni.

Haeffler: Tulajdonképpen nálunk is létre lehetne hozni egy rendkívüli ügyek minisztériumát, ugye nem olyan messze tőlünk működik ilyen, itt van most a ciánszennyezés, Csernobil óta nem volt ilyen környezeti katasztrófa Magyarországon. Mit lehet tenni ilyen esetben?
Szájer: Sajnos, Szegedre jövet Budapestről szinte valamennyi olyan katasztrófával vagy nehézséggel szembesült az ember egyszerűen csak az autó ablakán kinézve, hiszen a belvíznek a nyomait láttuk, az áradás ismét közelit a magyar folyókhoz és itt Szegeden éppen a Fidesz frakció ülésével egyidejűleg ért ide a ciánszennyeződésnek a pusztító hatása. Elfogadtunk egy olyan határozatot, amely felkéri a kormányt, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost arra a célra, hogy ennek a katasztrófának a hatásait elhárítsa. Azt is látni kell, hogy óriási az a környezetszennyezési adósság, amit a kommunizmus évtizedeiben Magyarország felhalmozott, egy évi teljes költségvetésünknek az összegét kellene arra fordítani, hogy ki lehessen tisztítani az országot ezektől a szennyeződésektől. Az ilyen típusú katasztrófák emberi mulasztások, nagyon sokszor nem megelőzhetők, ugyan akkor minden emberi cselekvésben oda kell figyelnünk arra, hogy adott esetben milyen súlyos hatása lehet a velünk együtt élő állatokra vagy saját magunkra, emberekre is.

Haeffler: Most még nem tudni pontosan, hogy az a cselekvési program, amelyet vasárnap öntenek végső formába, hány pontból áll. Melyek a legfontosabbak ezek között?
Szájer: Ha számba vesszük azokat az intézkedéseket, amelyeket a kétezredik évben, ebben az egyébként szép kerek esztendőben és a koalíció működése szempontjából is sorsdöntő évben teljesíteni szeretnénk, ebben szerepelnek olyan lépések, mint az autópálya építések megindítása, hidak építése, a családtámogatási rendszer továbbfejlesztése. Szerepelnek nemcsak az anyagi értelemben a társadalmat megmozgató, hanem szellemi-, lelki értelemben megmozgató millenniumi ünnepségeknek a kérdése is, az, hogy ebben az évben az országban nagyon sok helyen, lehet hogy apró dolgok, de mégiscsak a nemzeti érzésünket erősítő, öntudatunkat javító intézkedések, lassú kis előre lépések történhetnek. Mindenhol megmozdultak a kis közösségek a millennium megünneplésére, ennek az eredményeit is számba veszi ez a 40 pont, de foglalkozik a gazdaság kérdéseivel, tehát például azzal, hogy az infláció kordában tartására a kormány ne engedélyezzen olyan típusú hatósági áremeléseket, amelyek a tervezet 6-7 százaléknál magasabbak, hogy tegyünk lépéseket a gyógyszerár rendszer átalakítására. Gyakorlatilag ez a 40 valahány pont, amit a pártelnök úr, Kövér László javaslatára fogunk megtárgyalni vasárnap, az tartalmaz mindenféle olyan gondot, amely az ország számára ma fontos és adott esetben a kétezredik esztendőben megoldása vagy megkezdhető vagy akár be is fejezhető.

Haeffler: A 40 egynéhány pontban szerepel a közbiztonság javítása is, itt egy új elképzelést fogalmaztak meg: maffiaellenes központot hoznának létre, mit jelent ez?
Szájer: Egy olyan központ jöhetne létre, ahol a különböző információkat, a bűnözés elleni küzdelem tapasztalatait egyesíteni tudnák. A szervezett bűnözés elleni küzdelem az nem pusztán - adott esetben - rendőrségi ügy, hanem nagyon sokszor gazdasági feladatok elemzését is igényli, nemzetbiztonsági feladatok érvényesítését, bizonyos ellenőrzések megszigorításával kiszűrni a bűnöző elemeket a határvédelmi rendszer megerősítésével, tehát további láncszem annak érdekében, hogy Magyarországon a magyar polgároknak ne kelljen attól félnie, hogy a szervezett bűnözés átszövi a mindennapi életünket.

Haeffler: Föltehetően téma volt a Haider-ügy is a frakcióülésen!
Szájer: Ha megnézzük a magyar álláspontot, a Külügyminisztérium hivatalos álláspontját, az szinte szó szerint egyezik az Egyesült Államokéval, ami Magyarországhoz viszonyítva ebben a tekintetben nagyon hasonló helyzetben van, hiszen az Egyesült Államok sem tagja az Európai Uniónak. Ezért ha olyan típusú szankciókat vezetne be Ausztriával kapcsolatban, mint amit az Európai Unió tagállamai, tehát a kétoldalú kapcsolatok befagyasztását, abban az esetben megszűnne minden kapcsolat az Egyesült Államok és Ausztria között, és Magyarországra ugyanez vonatkozna. Azok a hangok, amelyek azt követelik, hogy itt be kellene fagyasztani ezeket a kapcsolatokat, azok nem számolnak az ország mindennapi életével. Természetesen az is helyes álláspont, és ezt a frakció is így értékelte, hogy az osztrák kormány tetteit kell figyelni, hiszen azok az idegenellenes tendenciák, amelyek ott megjelenhetnek, ebben az esetben akár magyarellenes élűeknek is tekinthetők. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy a magyarság védelme érdekében bevethessük azokat a diplomáciai eszközöket, amelyek megakadályozzák, hogy bármifajta diszkrimináció érje őket Ausztriában.

Haeffler: Az, hogy mennyit fejlődik az ország, hogy a kormány mennyire tud hatékonyan működni, többek között függ az ellenzékkel való kapcsolattól is. A Parlamentben az ellenzék és a kormánypártok viszonyában remél-e valamilyen változást?
Szájer: Jelen pillanatban Magyarországon az ellenzék és a kormánypártok között nincsen rosszabb viszony, mint bármely nyugat-európai országban, alapvetően a két pólusú vagy két és fél pólusú európai rendszerekben éles szembenállás tapasztalható a kormánypártok és az ellenzék között. Mi nem adhatjuk fel, hiába mondja az ellenzékünk vagy a szocialista párt, hogy ne vezessünk be lakástámogatási rendszert, hogy vezessünk be Bokros csomagot, mi ezt nem tudjuk vállalni, ezekben a kérdésekben úgymond nincsen kompromisszum. Nem azért, mert makacsok lennénk, hanem azért, mert szeretnénk a saját programunkat végrehajtani. A mostani ellenzék jelentős részének négy éven keresztül volt lehetősége, hogy megmutassa, mit csinál az országgal, most rajtunk van a sor, és mi valósítjuk meg saját terveinket. Arra nincs befolyásunk, hogy a másik oldal mit mond, természetesen figyelünk a kritikára is, az építő jellegű kritikára - ami öv alatt van, azokra talán nem érdemes odafigyelni.
 
 
 

Vissza a kezdőlapra