ÖNÁLLÓSÁG ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalakításának két célja volt: a szocialista-liberális kormány leváltása, majd egy egységes jobb-közép néppárt létrehozása.

Elsõ célunkat elértük. A társadalmi elvárásoknak megfelelõen az új Kormány határozott intézkedésekkel megkezdte a program végrehajtását, felszámolta a pazarló TB önkormányzatokat, megakadályozta a közpénzek elfolyását, kiépítette és megerõsítette a családtámogatás rendszerét, megszüntette a tandíjat, megszilárdította az ország belsõ- és külsõ biztonságát és a természeti csapások által okozott károk ellenére, biztosította a gazdasági növekedés feltételeit.

Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a gyermekek utáni jelentõs adókedvezmény mellett sokak terhei méltánytalanul növekedtek. Folytatódott az önkormányzatok elszegényedése. Hiányzik a hazai ipar védelme, a kis- és középvállalkozások támogatása. Nem készült el az elõzõ ciklus okozta károkat mérséklõ, az új bajokat megakadályozó privatizációs stratégia, tehát még számtalan feladat áll a Kormány elõtt, amely addig és olyan mértékben számíthat a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség támogatására, ameddig és amilyen mértékben hû marad saját programjához.

A jobb-közép egység megvalósítása sok tapintatot kívánó, idõigényes és erõszakkal ki nem kényszeríthetõ folyamat. Az erõk integrálására sok a jelentkezõ, a tényleges megvalósításra már kisebb a készség. Az összefogás lehetséges résztvevõi korábban sok és mély sebet ejtettek egymáson. Ráadásul a Fideszt is utolérte a gyõztesek sorsa: olyanok is csapódtak hozzá, akiknek célja nem a programnak, hanem saját maguknak az erõszakos érvényesítése.

Az 1998-as választások egyértelmû tapasztalata szerint a társadalom a jobb-közép pártok összefogását támogatja, és ez eredményezte az összefogást megvalósító Fidesz gyõzelmét. Célunk csak ennek a polgári tábornak a megtartása és kiszélesítése lehet, mert az erõk szétforgácsolása a baloldalnak kedvez. A polgári társadalom azonban elképzelhetetlen kereszténydemokrata értékrend nélkül és csak az az összefogás lehet sikeres, amely ezt az értékrendet a politikai és kormányzati munkában láthatóan és hatékonyan érvényesíti. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tehát messzemenõen támogatja a konzervatív, kereszténydemokrata és nemzeti szabadelvû értékrendek érvényesítését vállaló jobb-közép pártok összefogását, mert csak így valósítható meg a polgári kormányzás folyamatossága és a polgári Magyarország megteremtése.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség kétoldalú szerzõdések megkötésével kívánja elõkészíteni az egységesülést. Az egységes jobb-közép párt megvalósulásáig megtartja önállóságát, és egyenlõ közelségben kíván lenni minden rokon csoportosulással.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nagyra értékeli a Kormány külpolitikáját, oktatás- és családpolitikáját, támogatja a házasság megerõsítésére vonatkozó terveket, sürgeti a szociális áramdíjtarifa bevezetését, helyesli a kamatadó gondolatát, elveti a földadót. Javasolja a kultúra és közoktatás kiemelt támogatását és azt, hogy a települési önkormányzatok terhei érezhetõen csökkenjenek. Mindezek nyomán tovább növekszik az állampolgárokban a jövõbe vetett hit, erõsödik a remény, gyarapodik az ország.

Budapest, 1999. július 3-án.

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Országos Küldöttgyûlése