A legfontosabb annak a nemzeti összefogásnak az erősítése, amely 98 májusában győzelmet aratott

A kereszténydemokrácia az az érték, amelyet sem a fasizmus sem a kommunizmus nem tudott tönkre tenni. A KDNP budai székháza mégis olyan kihalt, akár a temető.
Ezzel a mondattal vezették be a Vasárnapi Újság február 27-i adását. Az alábbiakaban a Varga Lászlóval készült interjúból adunk közre részleteket.

Halász Zsuzsanna: Kísérlet a KDNP egyesítésére. Két KDNP elnök, dupla választmány a KDNP-ben. Ezek az újságcímek, amik a Keresztény Demokrata Néppárt két héttel ezelőtti, az 1997 júniusi - Önök szerint utolsó - törvényes állapotot tükröző összetételben megtartott választmányi ülését követően a sajtóban megjelent. Önök meghívtak mindenkit, aki akkor, tehát 97 júniusában a választmány tagja volt. 215-en voltak, ha jól tudom, és ebből 111-en meg is jelentek. Mit reméltek ettől az összejöveteltől?

Varga László: Egyrészt azt, hogy a közéleti etika azt kívánja, hogy aki nem felel meg a hivatásának azt le kell váltani. Én 1994-ben elnökhelyettes voltam 90-től, és a 94-es választásokon 0,8%-kal erősödtünk. S akkor az elnökségnek azt a javaslatot tettük, tettem, hogy olyan garnitúra kell, aki sokkal jobb eredményt ér el, és mondjunk le. Le is mondtunk mindnyájan. És akkor jött egy másik gárda azzal a reménnyel, hogy ők fölviszik ugye, 10-12%-ra a KDNP választóinak arányát.

Halász Zsuzsanna: Ekkor választották meg Giczy Györgyöt elnökké.

Varga László: Igen. 7,3 volt 94-ben, 98-ban 2,6. Tehát a minimális közéleti etika az, hogy ilyenkor az elnök elmegy. A Fővárosi Ügyészség pert indított a KDNP ellen, ami egészen ritka eset. A Fővárosi Bíróság 1999. szeptember 7-i ítéletében a számos törvénytelenséget állapított meg, s főrendelkezése szerint össze kell hívni az országos választmányt. Miután mi úgy elemeztük ki - és magam is - , hogy amennyiben rábízzák a jelenlegi vezetőre, az nem fogja összehívni törvényesen, akkor megint kezdődik egy évekig tartó per. Épp ezért elhatároztuk, hogy mi most összehívjuk azt az országos választmányt amelyet a Fővárosi Bíróság ítéletébe kimondott, a Giczy csoport ezt megfellebbezte, remélem, hogy hamarosan lesz egy jogerős ítélet is. És erre kötelezett bennünket az, amit Babits a Jónás könyve című versében ír: ír, "vétkesek közt cinkos aki néma", hogy nem maradhatunk csendben. Tűrhetetlen az, hogy amikor végre újból szabadok vagyunk, akkor kitegyük magunkat egy olyan önkénynek, ami tönkreteszi azt a Keresztény Demokrata Néppártot, amelyért sokan, nagyon sokan szabadságukat, életüket áldozták. Ne felejtsük el azt, hogy ez a párt volt az amely a vasfüggöny mögött - 1947-ben én is még fiatalon részt vettem - megnyerte a választásokat. Erre nem volt példa Közép- és Kelet-Európában.

Halász Zsuzsanna: A Barankovics-féle Demokrata Néppártról van szó.

Varga László: Mi úgy éreztük ezt nem lehet cserbenhagyni, tehát mindezek a elemek közrejátszottak.

Halász Zsuzsanna: A Választmányi ülés után a KDNP mostani vezetése ugye törvénytelennek és provokációnak minősítette az Önök kezdeményezését.

Varga László: Formailag az ún. Giczy féle párt úgy ahogy van létezik, s természetesen nekünk ezzel szembe kell néznünk, de a mi ténykedésünk már több, és az a fontos, hogy működjünk is. Abban az épületben, amely szépen ott áll ugye a Nagy Jenő utca 5-ben, pezsgő élet volt. Én magam rendeztem 210 hétfői vitaestet, minden utolsó pénteken egy Széchenyi estet. Azonkívül sikerült hat embert kiküldetnem Amerikába. Ez mind a pártért volt. Ezek mind eltűntek. Mondhatnám ma temető az az épület, nincs élet benne. Az emberek részt akarnak venni, és ez az alapja az egésznek, az emberek aktivitása, cselekvőképessége, és elhivatottsága, ami föléledt. Mi ezt elkezdtük, már a többi pártokkal is a kapcsolatokat fölvettük, s a működésünket folytatjuk a nehéz körülmények között. De a nagy célunk, a legfontosabb annak a nemzeti összefogásnak az erősítése, amely 98 májusában a politikai csodaként győzelmet aratott.

Halász Zsuzsanna: 1997-ben ugye a törvénytelenül kizártak megalakították a Magyar Keresztény Demokrata Szövetséget, és ilyen módon csatlakoztak a Fidesz akkori frakciójához, majd a 98-as választásokon társultak. A február 5-i választmányi ülés esetleg magyarázat lehet-e arra is, hogy az MKDSZ-ben megfogalmazódott az az igény, hogy vissza kellene térni a pártkeretekhez.

Varga László: Van aki pártot akar a szövetségen belül, van aki úgy érzi, hogy jobb a Fidesz keretén belül a keresztény demokráciát erősíteni, mert a Fideszben is vannak jelentős személyek, akik erre hajlanak. Ez a politikai folyamat még nem dőlt el. Majd talán eldől akkor, amikor a jelenleg törvényesen működő, de még jogilag el nem ismert KDNP megerősödik, tisztázódnak a jogi kérdések, és nem csak együttműködünk, lehet, hogy egyesülünk az MKDSZ-szel, akkor lehet, hogy mindezek a kérdések megoldódhatnak.

Halász Zsuzsanna: Két héttel ezelőtt tartotta az országos gyűlését a Magyar Demokrata Fórum is, ahol az elnök Dávid Ibolya az úgynevezett békejobb politikáját hirdette meg, és ennek jegyében igen erős közeledés tapasztalható a demokrata Fórum és az MDNP között. Korábban azonban az MKDSZ is beletartozott ebbe a körbe. Most, mint hogyha egy kicsit távolabb került volna ettől a fajta szövetségtől.

Varga László: Mindenkibe van egy vágy, hogy legyen egy nagy unió, amibe mindenki benne van. Na most ez így kimondva tényleg szép, és tényleg jól is hangzik, de le kell szállni a földre, a mindennapi életet kell élni, és a következőt látjuk. Nagy örömöm nekem, hogy az MDF és az MDNP újból egyesül és egy lesz. De ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az együttműködés is fontos, és nem egyedül a beolvadás. Vagyis, az MKDSZ nem távolodott el, csupán az önállósága talán erősebben látszik, különösen, hogy Orbán Viktor bölcsessége és a vezetők bölcsessége folytán megkapta az MKDSZ az önállóságot a Fidesz képviselői csoporton belül, ami nem egészen gyakori jelenség. Tehát a békejobb, ami Dávid Ibolya politikai mozdulata, nagyon helyes, de csak akkor lesz erős a kereszténydemokrácia és a nemzeti összefogás is, ha minden párt vagy mondjuk szövetség önállóan megerősödik. A beolvadás, az integrálás a politikában nem megy. Az általában eltűnést szokott jelenteni. És aki részt vesz a napi politikában, - és jómagam hát elég régen, több mint fél évszázada részt veszek, - az látja, ahogy azt én is láttam: ahol egy erősebb nem tekinti szövetségesnek a jelenleg vagy látszólag gyengébbet, az beolvad és elvesztette önállóságát. Szabadjon egy példát mondani és ezzel érthet lesz: 1945-ben mi későn kaptuk az indulási engedélyt és azt mondtuk, a Kisgazda Pártot támogatjuk, de kértünk valamit. Erre úgy egyeztünk meg Varga Bélával, hogy kapunk két helyet a Törvényhatóságban, két helyet a Nemzetgyűlésben. Így lett Ekchardt Sándor és én magam a Törvényhatóság tagja. De azt a kérelmet, hogy lépjünk be a Kisgazdapártba nem teljesítettük. Mi ott ketten is a Demokrata Néppártot képviseltük. És ha ott lemondtunk volna, akkor nem lett volna 47-es győzelem és 820 ezer szavazat. Ez volt a Kisgazdapárt és a Varga Bélának érdeme, hogy ezt ő felismerte. Nem mindenki. Most is így van. Akkor lesz erős az a nemzeti összefogás is, ha úgy az MDNP az MDF-fel együtt, mind az MKDSZ és a józan KDNP, az emberek által választott KDNP valóban képviseli a kereszténydemokráciát. Ez a Fidesznek is, ha szabadna így mondani, nem csak az előnye, hanem ez az ő érdeke is mindenképpen.

Halász Zsuzsanna: Nem az önállóság csorbítását jelzi esetleg az a tény, hogy a Fidesz egyes tagjai az MKDSZ-be való belépésüket fontolgatják?

Varga László: Kétségtelen, hogy a Fideszben vannak erős egyéniségek. Elsősorban megemlítem ugye Orbán Viktort, akinek a karizmatikus egyénisége nélkül ez a választási győzelem se jött volna létre. Ő a külföldi útjain látja a keresztény demokrácia erejét és önállóságát. Ezt nem mindenki látja a Fideszben. Honnan is látná? Más világból jöttek, más csoportokból, tehát érzik azt, hogy kell egy erős kereszténydemokráciát képviselő szövetség vagy párt. Na most, ha ez a Fideszen belül erősödik meg, hiszen már léptek be a Fideszből eddig is a Magyar Keresztény Demokrata Szövetségbe, megmutatják és megvallják, hogy a kereszténydemokrácia értékeit elismerik. Ez lehet, hogy erősödik. Nem hinném, hogy ez bármilyen formában egy beolvasztásra törekedne, mert az eredménytelen lenne. Nem lehet a magyar kereszténydemokráciát beolvasztani. Azért, mert az önálló érték, nem csak Európában, Dél-Amerikában, ha szabadjon így mondani az egyetlen olyan megmaradt érték, amelyet az idő és a két nagy betegség, se a fasizmus, se a kommunizmus nem tudott tönkretenni.

Vissza a kezdőlapra