Független Kereszténydemokrata Mozgalom
  A Független Kisgazdapárttal szorosan együttműködő Független Kereszténydemokrata Mozgalom megalakulását jelentette be sajtótájékoztatóján Torgyán József. Az FKGP elnöke elmondta: az eszmei közelség alapján álló együttműködésről nem született írásos megállapodás, noha a párt például az infrastruktúra megteremtésében segíti az új mozgalmat, amelynek  központja is a kisgazdapárt Belgrád rakparti székházában kap helyet. Torgyán József Gáspár Miklóst és Pálos Miklóst, a Kereszténydemokrata Néppárt egykori  alapító tagjait, korábbi alelnökeit mutatta be a szerveződés vezető személyiségeiként. Gáspár Miklós az évtizedes történelmi hagyományokkal, az előző két parlamenti ciklus alatti szoros együttműködéssel indokolta, hogy a Független Kisgazdapártot keresték  meg legszorosabb szövetségesnek. Szerinte ma az FKGP a legerősebb
kereszténydemokrata eszmeiséget valló párt. Pálos Miklós, az Antall-kormány egykori egyházügyi államtitkára ehhez hozzátette: meg szeretnék szólítani azt a jelentős kereszténydemokrata szellemiségű szavazóbázist, amely jelenleg nem tudja, hová csatlakozzon.

Amint arra már tegnap rámutattunk, ennek az új mozgalomnak a megindítása elsősorban azt jelenti, hogy a Giczy György vezette KDNP egyre jobban kiürül, eljelentéktelenik. A szavazóbázis szétoszlott. Biztosan vannak, akik az otthonmaradók táborát szaporítják, de sokan állnak a Fidesz mögött is. Némelyeket az MDF igyekezete vonz, mások az FKGP, s a legradikálisabbak a MIÉP hívei. Nagy hiba volna, ha az MKDSZ ellenérzésekkel viseltetnék akár a KDNP rendbetételén fáradozókkal, akár az MDF-et vagy épp kisgazapártot erősíteni szándékozókkal szemben. Épp ezek az erők lehetnek annak az egységnek a kovácsai, amely végül elvezet az első illetve az FKGP esetén a második fordulós együttműködésig. Ez persze elég élesen felvet egy kérdést: Ha a polgári pártok mindeggyike zászlójára tűzi a kereszténydemokráciát, miért vannak külön? Az MDF és az MDNP, s velük - hisz három a magyar igazság - a Vállakozók pártja már uniót terveznek.  Isépy Tamás régebbi felvetése alapján ismét át kell gondonunk a szavak jelentését. Van akinek a szóhasználatában az Unió a teljes szervezeti egységet jelenti, van viszont, aki csak az önálló jogi személyek együttes fellépését nevezi Uniónak.Az MKDSZ egységet akarm s ha az még nem lehetséges, marad az önállóság és együttműködés.

A kívülállók szemében ez a nagy "kereszténydemokratázás" már-már komikus is lehet. Az azonban biztos, hogy ma már nem lehet csupán vagdalkozni, elveket kiabálni, hanem cselekedni kell. A pogári kormánynak szándéka és lehetősége van, hogy az elméletből a megvalósulás szintjére emelje a kereszténydemokráciát. Az eltelt időszak arra utal, nem eredménytelenül teszi ezt. 

Vissza a kezdőlapra